2024 Course Yardages

Age GroupYardage (approx.)
Boys 10-11Green Tees - 4,800 yds
Boys 12-13Gold Tees - 6,000 yds
Boys 14-15White tees - 6,500 yds
Boys 16-18Black tees - 6,800 yds
Girls 10-12Green tees - 5,000 yds
Girls 13-14Gold tees - 5,500 yds
Girls 15-18White tees - 6,000 yds